Arabiska för spunnen

maghzuul
ﻣَﻐﺰُﻭﻝ
spunnen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för spunnen uttalas maghzuul och skrivs ﻣَﻐﺰُﻭﻝ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet spunnen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet spunnen består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, zayn som skrivs och uttalas z och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med spunnen

Alla bokstäver i spunnen

ﻣَﻐﺰُﻭﻝ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺰ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ghayn
gh
zayn
z
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för spunnen består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻐﺰُﻭﻝ och uttalas maghzuul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver