Arabiska för turban

3imaama
ﻋِﻤَﺎﻣَﺔ
turban – femininum singular

Det arabiska ordet för turban uttalas 3imaama och skrivs ﻋِﻤَﺎﻣَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet turban består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med turban

Alla bokstäver i turban

ﻋِﻤَﺎﻣَﺔ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
ayn
3
mim
m
alef
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för turban består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﻤَﺎﻣَﺔ och uttalas 3imaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver