Arabiska för vändande

iltifaat
ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ
vändande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vändande uttalas iltifaat och skrivs ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vändande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vändande

Alla bokstäver i vändande

ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ
ﻟـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
alef
lam
l
ta
t
fa
f
alef
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för vändande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ och uttalas iltifaat.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vändande

ifti3aal blir iltifaat

Vi har sett att det arabiska ordet för vändande skrivs ﺍِﻟﺘِﻔَﺎﺕ och uttalas iltifaat. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet iltifaat.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vändande