Arabiska för kysk, platonisk

3udhriyy
ﻋُﺬﺭِﻱّ
kysk, platonisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kysk, platonisk uttalas 3udhriyy och skrivs ﻋُﺬﺭِﻱّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kysk, platonisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kysk, platonisk består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kysk, platonisk

Alla bokstäver i kysk, platonisk

ﻋُﺬﺭِﻱّ
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
dhal
dh
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kysk, platonisk består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋُﺬﺭِﻱّ och uttalas 3udhriyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver