Arabiska för slösande

tabdhiir
ﺗَﺒﺬِﻳﺮ
slösande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slösande uttalas tabdhiir och skrivs ﺗَﺒﺬِﻳﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slösande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slösande

Alla bokstäver i slösande

ﺗَﺒﺬِﻳﺮ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﺬ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺬ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
beh
b
dhal
dh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för slösande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺒﺬِﻳﺮ och uttalas tabdhiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver