Arabiska för slösare

mubadhdhir
ﻣُﺒَﺬِّﺭ
slösare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för slösare uttalas mubadhdhir och skrivs ﻣُﺒَﺬِّﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slösare består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slösare

Alla bokstäver i slösare

ﻣُﺒَﺬِّﺭ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺬ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺬ
ـﺮ
 
mim
m
beh
b
dhal
dh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för slösare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﺬِّﺭ och uttalas mubadhdhir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver