Arabiska för underförstådd

muDmar
ﻣُﻀﻤَﺮ
underförstådd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för underförstådd uttalas muDmar och skrivs ﻣُﻀﻤَﺮ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet underförstådd

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet underförstådd består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med underförstådd

Alla bokstäver i underförstådd

ﻣُﻀﻤَﺮ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
Dad
D
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för underförstådd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻀﻤَﺮ och uttalas muDmar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för underförstådd

muf3al blir muDmar

Vi har sett att det arabiska ordet för underförstådd skrivs ﻣُﻀﻤَﺮ och uttalas muDmar. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är D, m och r, blir ordet muDmar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som underförstådd