Arabiska för nära vän

Hamiim
ﺣَﻤِﻴﻢ
nära vän – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nära vän uttalas Hamiim och skrivs ﺣَﻤِﻴﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nära vän består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nära vän

Alla bokstäver i nära vän

ﺣَﻤِﻴﻢ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
mim
m
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för nära vän består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻤِﻴﻢ och uttalas Hamiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver