Arabiska för trasa

khirqa
ﺧِﺮﻗَﺔ
trasa – femininum singular

Det arabiska ordet för trasa uttalas khirqa och skrivs ﺧِﺮﻗَﺔ.

Förutom grundformen finns trasa i:

khiraq
ﺧِﺮَﻕ
trasa – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet trasa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trasa består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trasa

Alla bokstäver i trasa

ﺧِﺮﻗَﺔ
ﺧـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
kha
kh
ra
r
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för trasa består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧِﺮﻗَﺔ och uttalas khirqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver