Arabiska för dimension

Hajm
ﺣَﺠﻢ
dimension – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dimension uttalas Hajm och skrivs ﺣَﺠﻢ.

Förutom grundformen finns dimension i:

'aHjaam
ﺃَﺣﺠَﺎﻡ
dimension – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet dimension

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dimension består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i dimension

ﺣَﺠﻢ
ﺣـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dimension består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺠﻢ och uttalas Hajm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dimension

fa3l blir Hajm

Vi har sett att det arabiska ordet för dimension skrivs ﺣَﺠﻢ och uttalas Hajm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, j och m, blir ordet Hajm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dimension