Arabiska för smak

dhawq
ﺫَﻭﻕ
smak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smak uttalas dhawq och skrivs ﺫَﻭﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns smak i:

'adhwaaq
ﺃَﺫﻭَﺍﻕ
smak – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet smak

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smak består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smak

Alla bokstäver i smak

ﺫَﻭﻕ
 
 
ـﺬ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
dhal
dh
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för smak består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﻭﻕ och uttalas dhawq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver