Arabiska för jämlike

mathiil
ﻣَﺜِﻴﻞ
jämlike – maskulinum singular

Det arabiska ordet för jämlike uttalas mathiil och skrivs ﻣَﺜِﻴﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet jämlike

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jämlike består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jämlike

Alla bokstäver i jämlike

ﻣَﺜِﻴﻞ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
tha
th
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för jämlike består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺜِﻴﻞ och uttalas mathiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver