Arabiska för vävare

nassaaj
ﻧَﺴَّﺎﺝ
vävare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vävare uttalas nassaaj och skrivs ﻧَﺴَّﺎﺝ.

Förutom grundformen finns vävare i:

nassaaja
ﻧَﺴَّﺎﺟَﺔ
vävare – femininum singular
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Så används ordet vävare

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vävare består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vävare

Alla bokstäver i vävare

ﻧَﺴَّﺎﺝ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
nun
n
sin
s
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för vävare består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺴَّﺎﺝ och uttalas nassaaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vävare

fa33aal blir nassaaj

Vi har sett att det arabiska ordet för vävare skrivs ﻧَﺴَّﺎﺝ och uttalas nassaaj. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är n, s och j, blir ordet nassaaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vävare