Arabiska för skilsmässa

Talaaq
ﻃَﻠَﺎﻕ
skilsmässa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skilsmässa uttalas Talaaq och skrivs ﻃَﻠَﺎﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skilsmässa består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skilsmässa

Alla bokstäver i skilsmässa

ﻃَﻠَﺎﻕ
ﻃـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ta
T
lam
l
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för skilsmässa består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻠَﺎﻕ och uttalas Talaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skilsmässa

fa3aal blir Talaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för skilsmässa skrivs ﻃَﻠَﺎﻕ och uttalas Talaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är T, l och q, blir ordet Talaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skilsmässa