Arabiska för strå

qashsh
ﻗَﺶّ
strå – maskulinum singular

Det arabiska ordet för strå uttalas qashsh och skrivs ﻗَﺶّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet strå

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet strå består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, shin som skrivs och uttalas sh och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med strå

Alla bokstäver i strå

ﻗَﺶّ
ﻗـ
ـﺶ
 
ﻗـ
ـﺶ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
qaf
q
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för strå består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺶّ och uttalas qashsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver