Arabiska för dölja

'akhfaa
ﺃَﺧﻔَﻰ
dölja – dåtid han
yukhfii
ﻳُﺨﻔِﻲ
dölja – nutid han

Det arabiska verbet för att dölja skrivs ﺃَﺧﻔَﻰ och uttalas 'akhfaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨﻔِﻲ och uttalas yukhfii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet dölja

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dölja består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dölja

Alla bokstäver i dölja

ﺃَﺧﻔَﻰ
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﺧـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻰ
 
alif hamza
'
kha
kh
fa
f
a
 
 
Det arabiska ordet för dölja består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺃَﺧﻔَﻰ och uttalas 'akhfaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av dölja

dåtid
nutid
han
'akhfaa
ﺃَﺧﻔَﻰ
han - dåtid
yukhfii
ﻳُﺨﻔِﻲ
han - nutid
hon
'akhfat
ﺃَﺧﻔَﺖ
hon - dåtid
tukhfii
ﺗُﺨﻔِﻲ
hon - nutid
jag
'akhfaytu
ﺃَﺧﻔَﻴﺖُ
jag - dåtid
'ukhfiyu
ﺃُﺧﻔِﻲُ
jag - nutid