Arabiska för utbrott

inTilaaq
ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ
utbrott – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utbrott uttalas inTilaaq och skrivs ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utbrott består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs ﻁ och uttalas T, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och qaf som skrivs ﻕ och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utbrott

Alla bokstäver i utbrott

ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alef
nun
n
Ta
T
lam
l
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för utbrott består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ och uttalas inTilaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för utbrott

infi3aal blir inTilaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för utbrott skrivs ﺍِﻧﻄِﻠَﺎﻕ och uttalas inTilaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är T, l och q, blir ordet inTilaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som utbrott