Arabiska för kvittrande, sjungande

mugharrid
ﻣُﻐَﺮِّﺩ
kvittrande, sjungande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kvittrande, sjungande uttalas mugharrid och skrivs ﻣُﻐَﺮِّﺩ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kvittrande, sjungande består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ra som skrivs och uttalas r och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kvittrande, sjungande

Alla bokstäver i kvittrande, sjungande

ﻣُﻐَﺮِّﺩ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺮ
ـﺪ
 
mim
m
ghayn
gh
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för kvittrande, sjungande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻐَﺮِّﺩ och uttalas mugharrid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver