Arabiska för modell

Tiraaz
ﻃِﺮَﺍﺯ
modell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för modell uttalas Tiraaz och skrivs ﻃِﺮَﺍﺯ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns modell i:

Turuz
ﻃُﺮُﺯ
modell – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet modell består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ra som skrivs och uttalas r och zayn som skrivs och uttalas z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med modell

Alla bokstäver i modell

ﻃِﺮَﺍﺯ
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﺮ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
ـﺎ
ـﺰ
 
Ta
T
ra
r
alef
zayn
z
 
 
Det arabiska ordet för modell består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﺮَﺍﺯ och uttalas Tiraaz.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för modell

fi3aal blir Tiraaz

Vi har sett att det arabiska ordet för modell skrivs ﻃِﺮَﺍﺯ och uttalas Tiraaz. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är T, r och z, blir ordet Tiraaz.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som modell