Arabiska för bländande

inbihaar
ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ
bländande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bländande uttalas inbihaar och skrivs ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bländande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bländande består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bländande

Alla bokstäver i bländande

ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
nun
n
beh
b
ha
h
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bländande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ och uttalas inbihaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bländande

infi3aal blir inbihaar

Vi har sett att det arabiska ordet för bländande skrivs ﺍِﻧﺒِﻬَﺎﺭ och uttalas inbihaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är b, h och r, blir ordet inbihaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bländande