Arabiska för bunt, pengapåse

Surra
ﺻُﺮَّﺓ
bunt, pengapåse – femininum singular

Det arabiska ordet för bunt, pengapåse uttalas Surra och skrivs ﺻُﺮَّﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bunt, pengapåse

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bunt, pengapåse består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bunt, pengapåse

Alla bokstäver i bunt, pengapåse

ﺻُﺮَّﺓ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ـﺔ
 
Sad
S
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bunt, pengapåse består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻُﺮَّﺓ och uttalas Surra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver