Arabiska för behaglig

3adhb
ﻋَﺬﺏ
behaglig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för behaglig uttalas 3adhb och skrivs ﻋَﺬﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behaglig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behaglig

Alla bokstäver i behaglig

ﻋَﺬﺏ
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
dhal
dh
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för behaglig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺬﺏ och uttalas 3adhb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver