Arabiska för ögonfrans

rimsh
ﺭِﻣﺶ
ögonfrans – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ögonfrans uttalas rimsh och skrivs ﺭِﻣﺶ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ögonfrans i:

rumuush
ﺭُﻣُﻮﺵ
ögonfrans – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ögonfrans består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i ögonfrans

ﺭِﻣﺶ
ﻣـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﺶ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ra
r
mim
m
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för ögonfrans består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭِﻣﺶ och uttalas rimsh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ögonfrans

fi3l blir rimsh

Vi har sett att det arabiska ordet för ögonfrans skrivs ﺭِﻣﺶ och uttalas rimsh. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är r, m och sh, blir ordet rimsh.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ögonfrans