Böjningsformer av verbet 'att investera'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'astathamiru
أَستَثَمِرُ
jag - nutid
'istathmartu
إِستَثمَرتُ
jag - dåtid
'astathamir
أَستَثَمِر
jag - subjunktiv
'astathamir
أَستَثَمِر
jag - jussiv
du (m)
tastathamiru
تَستَثَمِرُ
du (m) - nutid
'istathmarta
إِستَثمَرتَ
du (m) - dåtid
tastathamir
تَستَثَمِر
du (m) - subjunktiv
tastathamir
تَستَثَمِر
du (m) - jussiv
du (f)
tastathamiriina
تَستَثَمِرِينَ
du (f) - nutid
'istathmarti
إِستَثمَرتِ
du (f) - dåtid
tastathamirii
تَستَثَمِرِي
du (f) - subjunktiv
tastathamirii
تَستَثَمِرِي
du (f) - jussiv
han
yastathamiru
يَستَثَمِرُ
han - nutid
'istathmara
إِستَثمَرَ
han - dåtid
yastathamir
يَستَثَمِر
han - subjunktiv
yastathamir
يَستَثَمِر
han - jussiv
hon
tastathamiru
تَستَثَمِرُ
hon - nutid
'istathmarat
إِستَثمَرَت
hon - dåtid
tastathamir
تَستَثَمِر
hon - subjunktiv
tastathamir
تَستَثَمِر
hon - jussiv
vi
nastathamiru
نَستَثَمِرُ
vi - nutid
'istathmarnaa
إِستَثمَرنَا
vi - dåtid
nastathamir
نَستَثَمِر
vi - subjunktiv
nastathamir
نَستَثَمِر
vi - jussiv
ni (m)
tastathamiruuna
تَستَثَمِرُونَ
ni (m) - nutid
'istathmartum
إِستَثمَرتُم
ni (m) - dåtid
tastathamiruu
تَستَثَمِرُوا
ni (m) - subjunktiv
tastathamiruu
تَستَثَمِرُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tastathamirna
تَستَثَمِرنَ
ni (f) - nutid
'istathmartunna
إِستَثمَرتُنَّ
ni (f) - dåtid
tastathamirna
تَستَثَمِرنَ
ni (f) - subjunktiv
tastathamirna
تَستَثَمِرنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yastathamiruuna
يَستَثَمِرُونَ
de (m) - nutid
'istathmaruu
إِستَثمَرُوا
de (m) - dåtid
yastathamiruu
يَستَثَمِرُوا
de (m) - subjunktiv
yastathamiruu
يَستَثَمِرُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yastathamirna
يَستَثَمِرنَ
de (f) - nutid
'istathmarna
إِستَثمَرنَ
de (f) - dåtid
yastathamirna
يَستَثَمِرنَ
de (f) - subjunktiv
yastathamirna
يَستَثَمِرنَ
de (f) - jussiv
ni två
tastathamiraani
تَستَثَمِرَانِ
ni två - nutid
'istathmartumaa
إِستَثمَرتُمَا
ni två - dåtid
tastathamiraa
تَستَثَمِرَا
ni två - subjunktiv
tastathamiraa
تَستَثَمِرَا
ni två - jussiv
de två (m)
yastathamiraani
يَستَثَمِرَانِ
de två (m) - nutid
'istathmaraa
إِستَثمَرَا
de två (m) - dåtid
yastathamiraa
يَستَثَمِرَا
de två (m) - subjunktiv
yastathamiraa
يَستَثَمِرَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tastathamiraani
تَستَثَمِرَانِ
de två (f) - nutid
'istathmarataa
إِستَثمَرَتَا
de två (f) - dåtid
tastathamiraa
تَستَثَمِرَا
de två (f) - subjunktiv
tastathamiraa
تَستَثَمِرَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.