Arabiska för investera

istathmara
ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَ
investera – dåtid han
yastathmiru
ﻳَﺴﺘَﺜﻤِﺮُ
investera – nutid han

Det arabiska verbet för att investera skrivs ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَ och uttalas istathmara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺜﻤِﺮُ och uttalas yastathmiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet investera består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med investera

Alla bokstäver i investera

ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺜـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
tha
th
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för investera består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَ och uttalas istathmara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av investera

dåtid
nutid
han
istathmara
ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَ
han - dåtid
yastathmiru
ﻳَﺴﺘَﺜﻤِﺮُ
han - nutid
hon
istathmarat
ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮَﺕ
hon - dåtid
tastathmiru
ﺗَﺴﺘَﺜﻤِﺮُ
hon - nutid
jag
istathmartu
ﺍِﺳﺘَﺜﻤَﺮﺕُ
jag - dåtid
'astathmiru
ﺃَﺳﺘَﺜﻤِﺮُ
jag - nutid