Arabiska för nästan, på gränsen

washak
ﻭَﺷَﻚ
nästan, på gränsen –

Det arabiska ordet för nästan, på gränsen uttalas washak och skrivs ﻭَﺷَﻚ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nästan, på gränsen består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, shin som skrivs och uttalas sh och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nästan, på gränsen

Alla bokstäver i nästan, på gränsen

ﻭَﺷَﻚ
ﺷـ
ـﻚ
 
ﺷـ
ـﻚ
 
ـﻮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
waw
w
shin
sh
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för nästan, på gränsen består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺷَﻚ och uttalas washak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver