Arabiska för smälta

dhaaba
ﺫَﺍﺏَ
smälta – dåtid han
yadhuubu
ﻳَﺬُﻭﺏُ
smälta – nutid han

Det arabiska verbet för att smälta skrivs ﺫَﺍﺏَ och uttalas dhaaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺬُﻭﺏُ och uttalas yadhuubu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smälta består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smälta

Alla bokstäver i smälta

ﺫَﺍﺏَ
 
 
ـﺬ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dhal
dh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för smälta består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﺏَ och uttalas dhaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av smälta

dåtid
nutid
han
dhaaba
ﺫَﺍﺏَ
han - dåtid
yadhuubu
ﻳَﺬُﻭﺏُ
han - nutid
hon
dhaabat
ﺫَﺍﺑَﺖ
hon - dåtid
tadhuubu
ﺗَﺬُﻭﺏُ
hon - nutid
jag
dhubtu
ﺫُﺑﺖُ
jag - dåtid
'adhuubu
ﺃَﺫُﻭﺏُ
jag - nutid