Arabiska för begär

HirS
ﺣِﺮﺹ
begär – maskulinum singular

Det arabiska ordet för begär uttalas HirS och skrivs ﺣِﺮﺹ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begär består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begär

Alla bokstäver i begär

ﺣِﺮﺹ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
Ha
H
ra
r
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för begär består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﺮﺹ och uttalas HirS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begär

fi3l blir HirS

Vi har sett att det arabiska ordet för begär skrivs ﺣِﺮﺹ och uttalas HirS. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är H, r och S, blir ordet HirS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begär