Arabiska för Paris

baariis
ﺑَﺎﺭِﻳﺲ
Paris –

Det arabiska ordet för Paris uttalas baariis och skrivs ﺑَﺎﺭِﻳﺲ.

Om ljudfilerna
Kategorier: geografi egennamn
Ordklass: egennamn.

Alla bokstäver i Paris

ﺑَﺎﺭِﻳﺲ
ﺑـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺲ
 
ﺑـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺲ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
beh
b
alef
ra
r
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för Paris består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s. Ordet skrivs därför ﺑَﺎﺭِﻳﺲ och uttalas baariis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver