Arabiska för kantig

zaawiyy
ﺯَﺍﻭِﻱّ
kantig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kantig uttalas zaawiyy och skrivs ﺯَﺍﻭِﻱّ.

Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kantig består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kantig

Alla bokstäver i kantig

ﺯَﺍﻭِﻱّ
 
 
ـﺰ
ـﺎ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
zayn
z
alef
waw
w
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för kantig består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﻭِﻱّ och uttalas zaawiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver