Arabiska för medan

khilaal
ﺧِﻠَﺎﻝ
medan –

Det arabiska ordet för medan uttalas khilaal och skrivs ﺧِﻠَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb. Mönster: verbalnomen

Så används ordet medan

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medan består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med medan

Alla bokstäver i medan

ﺧِﻠَﺎﻝ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
kha
kh
lam
l
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för medan består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧِﻠَﺎﻝ och uttalas khilaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver