Arabiska för bedrägeri, lögn, trick

khadii3a
ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ
bedrägeri, lögn, trick – femininum singular

Det arabiska ordet för bedrägeri, lögn, trick uttalas khadii3a och skrivs ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bedrägeri, lögn, trick består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bedrägeri, lögn, trick

Alla bokstäver i bedrägeri, lögn, trick

ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ
ﺧـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
kha
kh
dal
d
ya
y
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bedrägeri, lögn, trick består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﺪِﻳﻌَﺔ och uttalas khadii3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver