Arabiska för fragment, skärva

shaZiya
ﺷَﻈِﻴَﺔ
fragment, skärva – femininum singular

Det arabiska ordet för fragment, skärva uttalas shaZiya och skrivs ﺷَﻈِﻴَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fragment, skärva består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, Za som skrivs och uttalas Z och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i fragment, skärva

ﺷَﻈِﻴَﺔ
ﺷـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
shin
sh
Za
Z
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för fragment, skärva består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﻈِﻴَﺔ och uttalas shaZiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver