Arabiska för lem

shilw
ﺷِﻠﻮ
lem – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lem uttalas shilw och skrivs ﺷِﻠﻮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lem består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, lam som skrivs och uttalas l och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i lem

ﺷِﻠﻮ
ﺷـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﻠـ
ـﻮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﻮ
 
shin
sh
lam
l
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för lem består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷِﻠﻮ och uttalas shilw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver