Arabiska för flest, mest

mu3Zam
ﻣُﻌﻈَﻢ
flest, mest – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flest, mest uttalas mu3Zam och skrivs ﻣُﻌﻈَﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flest, mest består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Za som skrivs och uttalas Z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flest, mest

Alla bokstäver i flest, mest

ﻣُﻌﻈَﻢ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﻈـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ayn
3
Za
Z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för flest, mest består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﻈَﻢ och uttalas mu3Zam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för flest, mest

muf3al blir mu3Zam

Vi har sett att det arabiska ordet för flest, mest skrivs ﻣُﻌﻈَﻢ och uttalas mu3Zam. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är 3, Z och m, blir ordet mu3Zam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som flest, mest