Arabiska för bekämpa, stå emot

3aanada
ﻋَﺎﻧَﺪَ
bekämpa, stå emot – dåtid han
yu3aanidu
ﻳُﻌَﺎﻧِﺪُ
bekämpa, stå emot – nutid han

Det arabiska verbet för att bekämpa, stå emot skrivs ﻋَﺎﻧَﺪَ och uttalas 3aanada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﻧِﺪُ och uttalas yu3aanidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bekämpa, stå emot består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, nun som skrivs och uttalas n och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bekämpa, stå emot

Alla bokstäver i bekämpa, stå emot

ﻋَﺎﻧَﺪَ
ﻋـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
 
ayn
3
alef
nun
n
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för bekämpa, stå emot består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻧَﺪَ och uttalas 3aanada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bekämpa, stå emot

faa3ala blir 3aanada

Vi har sett att det arabiska ordet för bekämpa, stå emot skrivs ﻋَﺎﻧَﺪَ och uttalas 3aanada. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är 3, n och d, blir ordet 3aanada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bekämpa, stå emot

Böjningsformer av bekämpa, stå emot

dåtid
nutid
han
3aanada
ﻋَﺎﻧَﺪَ
han - dåtid
yu3aanidu
ﻳُﻌَﺎﻧِﺪُ
han - nutid
hon
3aanadat
ﻋَﺎﻧَﺪَﺕ
hon - dåtid
tu3aanidu
ﺗُﻌَﺎﻧِﺪُ
hon - nutid
jag
3aanadtu
ﻋَﺎﻧَﺪﺕُ
jag - dåtid
'u3aanidu
ﺃُﻋَﺎﻧِﺪُ
jag - nutid