Arabiska för magnifik, utmärkt

3aZiim
ﻋَﻈِﻴﻢ
magnifik, utmärkt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för magnifik, utmärkt uttalas 3aZiim och skrivs ﻋَﻈِﻴﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns magnifik, utmärkt i:

3aZiima
ﻋَﻈِﻴﻤَﺔ
magnifik, utmärkt – femininum singular
3aZiimaat
ﻋَﻈِﻴﻤَﺎﺕ
magnifik, utmärkt – femininum plural
3aZiimuuna
ﻋَﻈِﻴﻤُﻮﻥَ
magnifik, utmärkt – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet magnifik, utmärkt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet magnifik, utmärkt består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Za som skrivs och uttalas Z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med magnifik, utmärkt

Alla bokstäver i magnifik, utmärkt

ﻋَﻈِﻴﻢ
ﻋـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻈـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
Za
Z
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för magnifik, utmärkt består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻈِﻴﻢ och uttalas 3aZiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för magnifik, utmärkt

fa3iil blir 3aZiim

Vi har sett att det arabiska ordet för magnifik, utmärkt skrivs ﻋَﻈِﻴﻢ och uttalas 3aZiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är 3, Z och m, blir ordet 3aZiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som magnifik, utmärkt