Arabiska för båda

kilaa
ﻛِﻠَﺎ
båda – maskulinum

Det arabiska ordet för båda uttalas kilaa och skrivs ﻛِﻠَﺎ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet båda

Alla bokstäver i båda

ﻛِﻠَﺎ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
kaf
k
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för båda består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻛِﻠَﺎ och uttalas kilaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver