Arabiska för smält

dhaa'ib
ﺫَﺍﺋِﺐ
smält – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smält uttalas dhaa'ib och skrivs ﺫَﺍﺋِﺐ.

Förutom grundformen finns smält i:

dhaa'iba
ﺫَﺍﺋِﺒَﺔ
smält – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smält består av de arabiska bokstäverna dhal som skrivs och uttalas dh, waw som skrivs och uttalas w och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smält

Alla bokstäver i smält

ﺫَﺍﺋِﺐ
ﺋـ
ـﺐ
 
ﺋـ
ـﺐ
 
ـﺬ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dhal
dh
alef
'
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för smält består av: Bokstaven dhal som skrivs ﺫ och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺫَﺍﺋِﺐ och uttalas dhaa'ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver