Arabiska för undvika

tajannaba
ﺗَﺠَﻨَّﺐَ
undvika – dåtid han
yatajannabu
ﻳَﺘَﺠَﻨَّﺐُ
undvika – nutid han

Det arabiska verbet för att undvika skrivs ﺗَﺠَﻨَّﺐَ och uttalas tajannaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺠَﻨَّﺐُ och uttalas yatajannabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet undvika består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med undvika

Alla bokstäver i undvika

ﺗَﺠَﻨَّﺐَ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻨـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﻨـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
jim
j
nun
n
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för undvika består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺠَﻨَّﺐَ och uttalas tajannaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för undvika

tafa33ala blir tajannaba

Vi har sett att det arabiska ordet för undvika skrivs ﺗَﺠَﻨَّﺐَ och uttalas tajannaba. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är j, n och b, blir ordet tajannaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som undvika

Böjningsformer av undvika

dåtid
nutid
han
tajannaba
ﺗَﺠَﻨَّﺐَ
han - dåtid
yatajannabu
ﻳَﺘَﺠَﻨَّﺐُ
han - nutid
hon
tajannabat
ﺗَﺠَﻨَّﺒَﺖ
hon - dåtid
tatajannabu
ﺗَﺘَﺠَﻨَّﺐُ
hon - nutid
jag
tajannabtu
ﺗَﺠَﻨَّﺒﺖُ
jag - dåtid
'atajannabu
ﺃَﺗَﺠَﻨَّﺐُ
jag - nutid