Arabiska för förtjust, glad, nöjd

mubtahij
ﻣُﺒﺘَﻬِﺞ
förtjust, glad, nöjd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förtjust, glad, nöjd uttalas mubtahij och skrivs ﻣُﺒﺘَﻬِﺞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förtjust, glad, nöjd i:

mubtahija
ﻣُﺒﺘَﻬِﺠَﺔ
förtjust, glad, nöjd – femininum singular
mubtahijaat
ﻣُﺒﺘَﻬِﺠَﺎﺕ
förtjust, glad, nöjd – femininum plural
mubtahijuuna
ﻣُﺒﺘَﻬِﺠُﻮﻥَ
förtjust, glad, nöjd – maskulinum plural
Kategori: känslor
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtjust, glad, nöjd består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtjust, glad, nöjd

Alla bokstäver i förtjust, glad, nöjd

ﻣُﺒﺘَﻬِﺞ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺘـ
ـﻬـ
ـﺞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
mim
m
beh
b
ta
t
ha
h
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för förtjust, glad, nöjd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒﺘَﻬِﺞ och uttalas mubtahij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förtjust, glad, nöjd

mufta3il blir mubtahij

Vi har sett att det arabiska ordet för förtjust, glad, nöjd skrivs ﻣُﺒﺘَﻬِﺞ och uttalas mubtahij. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är b, h och j, blir ordet mubtahij.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förtjust, glad, nöjd