Arabiska för förtjusning, glädje

bahja
ﺑَﻬﺠَﺔ
förtjusning, glädje – femininum singular

Det arabiska ordet för förtjusning, glädje uttalas bahja och skrivs ﺑَﻬﺠَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förtjusning, glädje

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtjusning, glädje består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtjusning, glädje

Alla bokstäver i förtjusning, glädje

ﺑَﻬﺠَﺔ
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺠـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺠـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
beh
b
ha
h
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för förtjusning, glädje består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑَﻬﺠَﺔ och uttalas bahja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förtjusning, glädje

fa3la blir bahja

Vi har sett att det arabiska ordet för förtjusning, glädje skrivs ﺑَﻬﺠَﺔ och uttalas bahja. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är b, h och j, blir ordet bahja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förtjusning, glädje