Arabiska för avancerad

mutaqaddim
ﻣُﺘَﻘَﺪِّﻡ
avancerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avancerad uttalas mutaqaddim och skrivs ﻣُﺘَﻘَﺪِّﻡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avancerad består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avancerad

Alla bokstäver i avancerad

ﻣُﺘَﻘَﺪِّﻡ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ta
t
qaf
q
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avancerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻘَﺪِّﻡ och uttalas mutaqaddim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avancerad

mutafa33il blir mutaqaddim

Vi har sett att det arabiska ordet för avancerad skrivs ﻣُﺘَﻘَﺪِّﻡ och uttalas mutaqaddim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet mutaqaddim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avancerad