Arabiska för mask

duuda
ﺩُﻭﺩَﺓ
mask – femininum singular

Det arabiska ordet för mask uttalas duuda och skrivs ﺩُﻭﺩَﺓ.

Om ljudfilerna
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mask

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mask består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i mask

ﺩُﻭﺩَﺓ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ـﺪ
ـﺔ
 
dal
d
waw
w
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för mask består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩُﻭﺩَﺓ och uttalas duuda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver