Arabiska för åsk-

ra3diyy
ﺭَﻋﺪِﻱّ
åsk- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för åsk- uttalas ra3diyy och skrivs ﺭَﻋﺪِﻱّ.

Förutom grundformen finns åsk- i:

ra3diyya
ﺭَﻋﺪِﻳَّﺔ
åsk- – femininum singular
Kategori: meterologi
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet åsk-

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet åsk- består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med åsk-

Alla bokstäver i åsk-

ﺭَﻋﺪِﻱّ
ﻋـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﺪ
 
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ra
r
ayn
3
dal
d
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för åsk- består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺭَﻋﺪِﻱّ och uttalas ra3diyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för åsk-

fa3l blir ra3diyy

Vi har sett att det arabiska ordet för åsk- skrivs ﺭَﻋﺪِﻱّ och uttalas ra3diyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, 3 och d, blir ordet ra3diyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som åsk-