Arabiska för anvisning

'ish3aar
ﺇِﺷﻌَﺎﺭ
anvisning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för anvisning uttalas 'ish3aar och skrivs ﺇِﺷﻌَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet anvisning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anvisning består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anvisning

Alla bokstäver i anvisning

ﺇِﺷﻌَﺎﺭ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺮ
 
alif hamza
'
shin
sh
ayn
3
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för anvisning består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺷﻌَﺎﺭ och uttalas 'ish3aar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver