Arabiska för hemsk

marhuub
ﻣَﺮﻫُﻮﺏ
hemsk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hemsk uttalas marhuub och skrivs ﻣَﺮﻫُﻮﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hemsk består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hemsk

Alla bokstäver i hemsk

ﻣَﺮﻫُﻮﺏ
ﻣـ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﻮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ra
r
ha
h
waw
w
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hemsk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮﻫُﻮﺏ och uttalas marhuub.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hemsk

maf3uul blir marhuub

Vi har sett att det arabiska ordet för hemsk skrivs ﻣَﺮﻫُﻮﺏ och uttalas marhuub. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är r, h och b, blir ordet marhuub.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hemsk