Arabiska för fräkne, tillgivenhet

kalaf
ﻛَﻠَﻒ
fräkne, tillgivenhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fräkne, tillgivenhet uttalas kalaf och skrivs ﻛَﻠَﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fräkne, tillgivenhet består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fräkne, tillgivenhet

Alla bokstäver i fräkne, tillgivenhet

ﻛَﻠَﻒ
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻠـ
ـﻒ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kaf
k
lam
l
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för fräkne, tillgivenhet består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛَﻠَﻒ och uttalas kalaf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fräkne, tillgivenhet

fa3al blir kalaf

Vi har sett att det arabiska ordet för fräkne, tillgivenhet skrivs ﻛَﻠَﻒ och uttalas kalaf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är k, l och f, blir ordet kalaf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fräkne, tillgivenhet