Arabiska för oskuld

3adhraa'
ﻋَﺬﺭَﺍﺀ
oskuld – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oskuld uttalas 3adhraa' och skrivs ﻋَﺬﺭَﺍﺀ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: färger

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oskuld består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dhal som skrivs och uttalas dh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oskuld

Alla bokstäver i oskuld

ﻋَﺬﺭَﺍﺀ
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﺬ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺬ
ـﺮ
ـﺎ
 
ayn
3
dhal
dh
ra
r
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för oskuld består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﻋَﺬﺭَﺍﺀ och uttalas 3adhraa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver