Arabiska för historisk

taariikhiyy
ﺗَﺎﺭِﻳﺨِﻲّ
historisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för historisk uttalas taariikhiyy och skrivs ﺗَﺎﺭِﻳﺨِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns historisk i:

taariikhiyya
ﺗَﺎﺭِﻳﺨِﻴَّﺔ
historisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet historisk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet historisk består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , ra som skrivs och uttalas r och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med historisk

Alla bokstäver i historisk

ﺗَﺎﺭِﻳﺨِﻲّ
ﺗـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺨـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺨـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
alef
ra
r
ya
y
kha
kh
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för historisk består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﺎﺭِﻳﺨِﻲّ och uttalas taariikhiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver